„Арх Ситистрой” – професионализъм, новаторство и отговорност

Тоскана Резиденс„Арх Ситистрой” – професионализъм, новаторство и отговорност

Най-бързо развиващата се строителна компания в региона в момента изгражда сгради с обща РЗП от 85 000 кв. м

Арх Ситистрой“ ЕООД е компания, отличаваща се с професионализъм, иновация и отговорност. Успехът им се дължи на лоялност, коректност и професионална точност при изпълнение на всеки възложен проект. Изключително стриктно и системно се контролира качеството на извършваните видове работи.

„Екипът от специалисти, работещи във фирмата, се стреми към изпълнение на строителството във възможно най-кратки срокове, като в същото време запазва нивото на предлаганото високо качество на работа и следва тенденциите в съвременното строителство“ – това накратко е визитката на една млада и бързо развиваща се компания в сферата на строителството в Пловдив – „Арх Ситистрой“ ЕООД.

Фирмата е специализирана в архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, общественообслужващи, промишлени, фамилни къщи и търговски сгради; 3D визуализация; мениджмънт – от началото до края на проекта; хидрогеоложко проучване; проектиране и изпълнение на реновиране и преустройства на съществуващи сгради. Тук може да се разчита на разработване и изготвяне на проекти, в които ще бъдат реализирани най-новите технологии и иновации.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя. Тази година „Арх Ситистрой“ ЕООД беше номинирана и за голямата награда „Златният отвес“ на ОП КСБ – Пловдив, за най-високи показатели, значителен принос, собствен фирмен стил, добра търговска репутация, безупречно качество в строителния бранш в региона. Името на компанията стои зад вече изградените жилищни проекти: „Plovdiv City Park 1“, комплекс „Магнолия 1, 2, 3“ и строящите се „Магнолия Резиденс“ – „Магнолия 4“, „Plovdiv City Park 2“ и „Каре Билдинг“, както и множество промишлени обекти. Всички те се изпълняват по най-нови технологии, със съвременни материали, модерна и функционална архитектура. В момента фирмата изпълнява строителство на сгради с обща РЗП от 85 000 кв. м. Марица