Информация

Строителна компания “Арх Ситистрой” ЕООД е определена за изпълнител на обществената поръчка за инженеринг – технически проект и строителство на “Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в район “Западен”. Общата цена на проекта в размер на 2 833 012 лв. без ДДС и срок за изпълнение – 240 дни.

Инвестицията в размер на 3,5 млн. лв. е от бюджета на община Пловдив. Вече готовият идеен проект предвижда строежа на четириетажна сграда с РЗП 5890 кв. м с търговски обекти на първо ниво, а над тях – паркинг на три нива, всяко едно с 50 паркоместа, с рампи за изкачване и слизане на автомобили. Теренът с площ 2454 кв. м е бившият пазар на ул. „Звезда” и ул. „Орфей”.

Паркинг в Пловдив

Локация

Галерия